Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ц | Щ | Ю | Я
Давид Преждов

Давид Георгиев Преждов е роден в с. Въбел, община Никопол.

Даниела Божинова

Даниела Божинова завършва арабистика в СУ “Св. Кл.Охридски” и международни икономически отношения в УНСС – София. Специализирала е човешки права в университета в Лунд, Швеция.

Дапчо Кирязов

Дапчо Стойчев Кирязов e роден в с. Бръшлян (Сърмашик), община М. Търново през 1929 г.

Дарина Колева

Дарина Пеева Колева е родена в странджанското село Бродилово. Средно образование завършва в Бургас (ЕСПУ “Св. св. Кирил и Методий”), а висше в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

Живее и твори в Бургас. Работи в областта на застраховането. Омъжена с две деца.

Дафина Облакова

Дафина Облакова е родена и живее в Бургас. Автор е на три поетични книги.

Последователка на учението на Беинса Дуно. Нейното творчество е вдъхновено от Словото на Учителя.

Дена Джелебова

Дена Джелебова-Пейчева е бургаска поетеса. Една от гордостите на Дена Джелебова-Пейчева е, че произхожда от стар тракийски род, но истината е, че публиката в морския град я познава като авторка на стихове и на илюстрации към тях, като майсторка на сложни гоблени и артистични плетива.

Денка Момчева

Денка Петрова Момчева е родена на 17 юни 1930 г. в с. Бата, Поморийско.

Основното си образование завършва в с. Бата, средно – в Поморие, а полувисше – Учителски институт в Бургас.

Денчо Михов

Денчо Михов е роден на 20 октомври 1961 г. в гр. Бургас. По образование е инженер-химик. Има 10-годишен стаж като преподавател в катедра Неорганична химия в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас.

Десислава Георгиева

Десислава Георгиева е родена на 23 май 1976 г. в Бургас. Завършила е средното си образование в родния си град и българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Десислава Динкова

Десислава Христова Динкова е родена на 04 август 1976 г. в гр. Поморие.

Завършва българска филология и журналистика в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. В Пловдив работи няколко години като преподавател по немски език в частна школа.

Десислава Дюлгерян

Родена в гр. Айтос, живее и работи в Бургас.

Магистър инженер по “Технология на нефта и газа”. Работи като мениджър в областта на социалните дейности.

Пише предимно проза – разкази и фентъзи романи.

Десислава Кирязова

Десислава Кирязова е родена в Бургас. Завършила е Търговска гимназия. Студентка, Славянска филология в Софийски университет.

Десислава Христова

Десислава Добромирова Христова е родена през 1982 г. в гр. Варна. Завършила е "Журналистика" във ВСУ "Черноризец Храбър".

Живее и твори в родния си град.

Дебютна книга: "Въпрос на гледна точка" (поезия, 2014).

Деян Енев

Деян Енев е роден на 11 август 1960 г. в София. Завършил е английска гимназия и българска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Женен, с две деца. Работил е като бояджия в Киноцентъра, нощен санитар, пресовчик във военен завод, учител.

Диана Врангова

Диана Врангова е родена на 20 април 1957 г. в гр. Пловдив. Израснала в с. Първомайци, близо до Велико Търново. Младостта и зрялата й възраст преминават в Бургас.

Запленена от Словото на Учителя Дънов, което за нея става “учебникът в училището Живот”. Пише поезия.

Диана Радойнова

Диана Радойнова е родена на 06.07.1960 г. в с. Долно Езерово (дн. квартал на Бургас). Завършва българска филология във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”.

Диана Циркова

Диана Циркова е родена през 1965 г. в гр. Ямбол. Доктор по психология, психотерапевт, психоаналитик във формиране и директор на Център за психосоциална подкрепа.

Дико Патронов

Дико Патронов е бивш главен директор на Районна дирекция по горите в Бургас.

Роден е в Малко Търново през 1942 г. Завършва Горски техникум във Велинград и Висшия лесотехнически  институт  в  София.

Диляна Звездова

Диляна Тодорова Звездова е завършила “Технология на водата”; “Биотехнология” и “Педагогика” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.

Димитрина Баева

Димитрина Андреева Баева е родена през 1964 г. в гр. Бургас. Завършила е Институт по международен туризъм в родния си град и право в Бургаския свободен университет.

Автор на поетичните книги “Силуети на лодки” (1990), “Докато ме има” (1992). Умира през 1994 г.

Страници