Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ц | Щ | Ю | Я
Евгений Стоянов

Проф. д.ик.н. Евгений Стоянов е роден в Сливен. Живее и работи в Бургас. Научното му израстване е свързано с придобиване на научно-образователна степен “доктор” с тема от стратегическия контрол и “доктор на икономическите науки” с тема от приложението на системите за управленски контрол в социалната сфера.

Евдокия Димитрова

Евдокия Димитрова е родена в с. Василовци, област Монтана. Учи в родното си село, после завършва гимназия в град Лом. Тя е икономист по образование, но през целия си живот, включително и в момента, работи в сферата на културата.

Едвин Сугарев

Едвин Стефанов Сугарев е роден на 27.12.1953 г. в София. Завършва българска филология в СУ "Св. Климент Охридски" през 1978 г. През 1985 г. защитава докторат на тема "Българската литература след Първата световна война и немският експресионизъм". През 1987 г.

Екатерина Дикова

Екатерина Дикова е родена на 4 май 1978 г. в гр. Бургас. Завършила е средно образование в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в Бургас – художествена паралелка и СУ “Св. Климент Охридски” – специалност история.

Екатерина Йосифова

Екатерина Петрова Йосифова е родена на 4 юни 1941 г. в гр. Кюстендил. Завършила е руска филология в СУ “Св. Климент Охридски”.

Поетеса. Работила е като учителка, журналистка, драматург.

Екатерина Пенчева

Екатерина Пенчева е родена е на 10 май 1965 г. в град Ловеч. Завършила е СА “Д. А. Ценов” – Свищов. Магистър е по финанси. Работила е като журналист.

Елена Боева
Елена Великова

Елена Великова е родена на 14 март 1944 год. в с. Просеник, Бургаска област. Прогимназиалното си образование завършва в родното си село, а гимназиалното в град Айтос.

Елена Георгиева

Проф. д-р Елена Георгиева е преподавател по Детска педагогика в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", Бургас.

Елена Гогова

Елена Гогова е родена на 26 септември 1981 година в град Бургас. От дете развива любов към поезията и писането.

През 2005 година завършва Медицински колеж и работи в сферата на здравеопазването. През 2010 година ражда първото си дете, което силно я мотивира да пише.

Елена Дичева

Елена Георгиева Дичева е родена на 17 март 1960 г. в гр. Варна. Завършва Руски държавен педагогически университет “А. И. Херцен”, специалност “Предучилищна педагогика и психология”.

Доцент в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, доктор по педагогика

Елена Петкова

Елена Петкова Петкова е родена през 1960 г. в гр. Бургас. Завършва Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Педагогика”.

Преподавател в катедра “Педагогика и психология” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас.

Елена Танева

Елена Танева е родена в Бургас. Живее и твори в родния си град.

Журналист и репортер в местни и национални телевизии.

Елена Тодорова

Елена Тодорова е родена на 3 септември 1934 г. в с. Рътлина, Бургаска област. Детско-юношеските й години преминават в с. Раклиново.

Елин Пелин

Димитър Иванов Стоянов (роден на 18 юли 1877 г. в с. Байлово, починал на 3 декември 1949 г. в София), по-известен под псевдонима Елин Пелин, е български писател.

Елин Рахнев

Eлин Рахнев е роден на 03 юли 1968 г. в София. Завършил е специалност “Педагогика” в СУ “Св. Климент Охридски”, а по-късно специализира режисура в НАТФИЗ.

Елисавета Багряна

Елисавета Багряна (псевдоним на Елисавета Любомирова Белчева) е родена на 16 април 1893 г. в София – в чиновническо семейство. Основно и гимназиално образование получава в София (1910). Една година живее със семейството си в Търново, където пише първите си стихове (1907-08).

Елица Дубарова

Елица Дубарова-Петкова е родена на 28.03.1977 г. в гр. Бургас.

В ученическата си възраст пише проза (разкази, памфлети, фейлетони). Публикувала е на страниците на сп. "Родна реч" и сп. "Пламък".

Елка Василева

Елка Василева е родена на 01.11.1951 г. в гр. Враца. Живее и работи в Бургас. Филолог и радиожурналист.

Елка Димитрова

Елка Ивелинова Димитрова е родена на 28 август 1971 г. в гр. Плевен. Завършила е Софийския университет, специалност Българска филология. Работи в Института за литература при БАН, направление “Нова и съвременна българска литература”. През 2000 г.

Страници