Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ц | Щ | Ю | Я
Манол Манолов

Манол Манолов е роден на 15 август 1952 г. в село Габър, Бургаска област.

Завършил е Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „Български език и литература”.

Мара Бъкларова

Мара Бъкларова е родена през 1940 г. в с. Кондолово. Детството и младостта й преминават в родното село. Завършва Педагогическо училище в Бургас, а по-късно българска филология в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

Маргарита Терзиева

Маргарита Терзиева е родена в Айтос. Живее и работи в Бургас. През 1991 г. защитава дисертационен труд на тема “Приказникът на Андерсен в България”.

Мариана Велева

Мариана Велева е родена и живее в Бургас. Председател е на литературен клуб “Морски звуци” – Бургас.

Мариана Праматарова

Мариана Праматарова е родена в гр. Панагюрище, Пловдивска област. Завършила е Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” – педагогически профил със специализация “Музика”, след което Бургаски свободен университет – Юридически факултет. Магистър по право.

Мариана Савова

Мариана Савова е родена в Ст. Загора. Живее и работи в Бургас.

Дългогодишен активен деятел към Бялото братство и популяризатор на словото на Учителя Петър Дънов.

Мариана Трифонова

Мариана Трифонова е родена на 31 август 1971 г. в гр. Бургас. Завършва Юридически факултет в Бургаски свободен университет, специалност “Право” и в катедра “Политически науки”, специалност “Политология”.

Мариела Суанска

Мариела Суанска е родена в гр. Бургас, омъжена, с две деца. Завършва “Право” в Софийски университет “Св. Климент Охридски” през 1995 г. и “Счетоводство и контрол” с квалификационна степен Магистър по икономика в Бургаски свободен университет през 1999 г.

Марин Бодаков

Марин Бодаков е роден на 28 април 1971 г. във Велико Търново. През 1994 г. завършва българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. От 1997 до 2000 г. работи в сп. “Български месечник”.

Марин Палов

Роден е на 29 януари 1929 г. в с. Винарско, Бургаско. Завършва ВНВМУ “Н. Й. Вапцаров” и служи на родния Военноморски флот, на различни длъжности в почти всички военноморски гарнизони - близо четиридесет  години.

Марина Владева

Марина Владева е родена през 1979 г. в гр. Смолян. През 2003 г. завършва славянска филология (специалност сръбски и хърватски език и литература) във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Мария Брадева

Мария Брадева е родена в Бургас на 15 април 1951 г. Завършва международен туризъм в Поморие.

Работи дълги години в Слънчев бряг като администратор. От детските години тренира академично гребане – скул. Има двама сина.

Живее и работи в Бургас.

Мария Далакчиева-Леринска

Мария Далакчиева (с литературни псевдоними Леринска и Жужа Жужич) е родена на 09 февруари 1935 г. в с. Ново село, Котленско. Завършила е гимназия “Г. С. Раковски” в гр. Котел и Технически университет – София – специалност радиотехника.

Мария Дишкова

Мария Стоянова Дишкова е родена през 1978 г. в гр. Бургас. Средното си образование завършва в Английска гимназия “Гео Милев” и паралелно СМУ “Панчо Владигеров” специалност “Пиано” в родния си град.  Бакалавър по социална педагогика и магистър по педагогика на девиантното поведение в СУ “Св.

Мария Дубарова

Мария Дубарова е оригинален творец, наложил се с принос в художествената психологическа проза благодарение на двата си великолепни романа "Избраният" и "Синята жена" - писани през 1982-1983 година и издадени едновременно през 1994 г. и 1999 г.

Мария Русева
Мария Славкова

Мария Димова Павлова-Славкова е родена на 20 април 1937 г. в странджанското село Граматиково. Израснала с хайдушките, жетварски и седенкарски песни на своята гласовита майка, тя проявява усет към краткото, точно и образно слово още в първите си стихове, написани в ранното й детство.

Мария Филипова-Хаджи

Мария Филипова-Хаджи е родена на 31 май 1954 г. в с. Ситово, Ямболско. Учила е гимназия и икономически техникум в Сливен и Пловдив, руско-татарска филология в Ташкент (Узбекистан ) и руска филология и журналистика в ПУ “Паисий Хилендарски” – Пловдив.

Мария Чернаева

Мария Янкова Макакова – Чернаева е родена през 1930 г. в гр. Айтос. Основното си образование получава в училище “Св. св. Кирил и Методий”, а след това продължава образованието си в СОУ “Христо Ботев”, гр. Айтос.

Марияна Вангелова

Марияна Вангелова е родена на 2 ноември 1962 г. в гр. Айтос. Живее и работи в Бургас. По образование е инженер-химик. Работила е и като репортер във в. “Бургас днес и утре” (2001-2002 г.).

Страници