Автори

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ц | Щ | Ю | Я
Омир

Омир е легендарен (според някои, митичен) древногръцки епически поет и аед, на когото традиционно се приписва авторството на големите гръцки епически поеми Илиада и Одисея, краткия комически епос Батрахомюомахия (“война между жаби и мишки”), сборника Омирови химни и различни други изгубени или ча

Офелия Жекова

Офелия Тръпчева е родена на 5 февруари 1972 г. в Бургас. Завършила е журналистика и българска филология в Бургаски свободен университет.

Работила е като видеооператор в ТВ “Микс”, репортер във в. “Черноморски фар” и “Компас”.