Евгений Стоянов

Проф. д.ик.н. Евгений Стоянов е роден в Сливен. Живее и работи в Бургас. Научното му израстване е свързано с придобиване на научно-образователна степен “доктор” с тема от стратегическия контрол и “доктор на икономическите науки” с тема от приложението на системите за управленски контрол в социалната сфера.

Като преподавател се изявява във висши учебни заведения като: Университет “Проф. д.р Асен Златаров”, Нов български университет, Висше училище по сигурност и икономика, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите и др. Първата си хабилитация получава през 2010 година, а втората през 2014 година.

Научните интереси на Евгений Стоянов се проявяват в области като контрола, одита, финансовия анализ и управлението в нематериалната сфера. Името му се свързва с написване и издаване на научна и учебна литература, както и с участие в множество научни форуми у нас и в чужбина.

Публикации от автора

Авторът няма публикации все още.

Публикации за автора

Все още няма публикации за този автор.