Лилия Христова

Лилия Христова е родена на 9 февруари 1970 г. в гр. Несебър. Завършва педагогика в ПУ “Паисий Хилендарски”. Учител в СОУ “Любен Каравелов” в Несебър.

Живее и твори в Бургас. Пише поезия. Публикува свои творби в периодичния печат и в литературни сборници.

Издадени поетични книги: “Родена в понеделник” (в съавторство с Живка Митова, 2003) и “Ориса ме Алиса” (2016).

Носител на втора награда в ежегодния поетичен конкурс в Поморие “От заник слънце озарени”, посветен на П.К. Яворов (2016); и втора награда в Националния поетичен конкурс “Свищовски лозници” (2016).